Unser Team

Sabine Tröster

Krankengymnastin, Sportphysiotherapeutin

Maja Majewska-Streicher

Physiotherapeutin